Katarzyna Bułat

Poezja, proza i nie tylko

Jeśli jesteś informatykiem, zapraszam. Umieściłam tu kilka podstawowych algorytmów, które może chociaż w niewielkim stopniu pomogą Ci zrozumieć poezję...

Wiersz rymowany


string wierszRymowany(string temat)
{
	zlapInspiracje();
	znajdzWene();
    int ileWersow;
    cin >> ileWersow;
    string wiersz=””;
	for(int i=0; i < ileWersow;i++)
	{
		wymysl();
		wiersz+=wers(temat, i);
		wiersz+=rym(i-1); //niech będą oryginalne!
		wiersz+=”/n”;
		
		/* trzymaj się wyznaczonego wcześniej 
		przez siebie schematu i staraj się 
		zachować taką samą liczbę sylab w wersach,
		pamiętaj też o średniówce */
	}
	poprawki(wiersz);
    return wiersz;
}

Wiersz biały


string wierszBialy(string temat)
{
	zlapInspiracje();
	znajdzWene();
	int ileWersow;
	cin >> ileWersow;
	string wiersz=””;
	for(int i=0; i < ileWersow;i++)
	{
		wymysl();
		wiersz+=wers(temat, i);
		wiersz+=”/n”;
		
		/* pisz co chcesz
		tu nie ma żadnych ograniczeń */
	}
	poprawki(wiersz);
	return wiersz;
}

Fraszka


string fraszka(string temat) //zdecyduj się na jakiś żartobliwy
{
	zlapInspiracje();
	znajdzWene();
	int ileWersow;
	cin >> ileWersow; //raczej niewiele
	string utwor=””;
	for(int i=0; i < ileWersow;i++)
	{
		wymysl();
		uzyj(żart);
		utwor+=wers(temat,i);
		utwor+=rym(i-1); //niech będą oryginalne!
		utwor+=”/n”;
		
		/* pamiętaj o humorystycznym charakterze tekstu
		zakończ wyraźną pointą */
	}
	poprawki(utwor);
	return utwor;
}
				

Limeryk

	
string limeryk(string temat)
{
	zlapInspiracje();
	znajdzWene();
	string utwor=””;
	for(int i=0; i < 5;i++) //pamiętaj! musisz zmieścić się w pięciu wersach!
	{
		int a = 1; //rym I, jego podstawą jest nazwa geograficzna
		int b = 2; //rym II
		wymysl();
		utwor+=wers(temat, i);
		if(i==0)
		{
			uzyj(nazwaGeograficzna);
			utwor+=rym(a);
			/* w pierwszym wersie
			przedstaw bohatera */
		}
		else if(i==2||i==3)
			utwor+=rym(b);
		 	/* rozwiń akcję*/
		else
			utwor+=rym(a);
		/* na końcu zawrzyj zaskakującą pointę */
		utwor+=”/n”;
	}	
	poprawki(utwor);
	return utwor;
}